Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης
Για τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Η πλατφόρμα eClass "Λεύκιππος" αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί το e-class των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς πρέπει να συνδέονται στο e-class "Λεύκιππος" υποχρεωτικά μέσω CAS.

Για τη σύνδεση μέσω CAS, θα πρέπει πρώτα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έχουν ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό τους λογαριασμό μέσω του URegister (https://www.unipi.gr/unipi/el/hu-uregister.html). 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μετά την πρώτη επιτυχή τους σύνδεση στο σύστημα μέσω CAS, θα πρέπει υποχρεωτικά και άμεσα να ενημερώσουν (/επικυρώσουν) στο προφίλ του λογαριασμού τους, την κατηγορία (ΠΜΣ/ΠΜΣ και Ειδίκευση) στην οποία ανήκουν, τον αριθμό φοιτητικού τους μητρώου, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου τους. Ακόμη, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ότι το πεδίο "E-mail" είναι συμπληρωμένο με το unipi e-mail (του ιδρυματικού λογαριασμού) και το e-mail αυτό είναι επιβεβαιωμένο στην πλατφόρμα του Λεύκιππου.